deparaplu-lisse.nl
Creatieve workshop bij 't KrantCaféLisse
Elke eerste vrijdag van de maand is er een creatieve workshop in het KrantCaféLisse, dat is gehuisvest in ´t Poelhuys. De deskundige leiding is in handen van Patricia de Jong. Op vrijdag 10 januari staat het rijgen van een ketting