deparaplu-lisse.nl
Historisch Museum Haarlemmermeer
De geschiedenis van een unieke polder en zijn bewoners. Sinds de droogmaking in 1852 door drie gemalen, heeft de Haarlemmermeer een bewogen geschiedenis doorgemaakt. In de monumentale Mentzhoeve ervaren we hoe de polder werd drooggelegd. En hoe generaties bewoners de drassige grond ontwikkelden tot de polder zoals we die nu kennen. U maakt een reis door