deoverkant.wordpress.com
voorwoord
Veel is het niet, wat ik kan geven. Maar dat wat ik mag geven, mijn eigen gedachten, míjn woorden, míjn wensen, is welgemeend. Waar het oude en het nieuwe jaar elkaar ontmoeten schrijf ik ze op. Be…