deoverkant.wordpress.com
gaande weg de weg gaande
– bij een naderend einde van een goede vriend op de weg door onze voorvaderen ingeslagen – ooit – ging jij voort als kind dartelend – het pad verkennend nog – als jong…