denshadejapan.wordpress.com
Densha de Dan #5: SL Banetsu Monogatari
Today’s edition of Densha de Dan takes us along the Banetsu West Line running from Niitsu, Niigata Prefecture to Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture. Outside of the winter months, you can ri…