denisgafuri.com
Organizohet trajnimi me temën “Qasja e duhur e komunikimit afarist dhe e shitjeve përmes telefonit”
Denis Gafuri trajner i shitjes organizon seminarin e radhës, mirëpo këtë here me një temë shumë interesante, “Qasja e duhur e komunikimit afarist dhe e shitjeve përmes telefonit”. Është koha ideale për një seminar të tillë, për t’u përgatitur për vitin e ri 2019 me një qasje ndryshe të stafit tuaj të në komunikim dhe shitje