denisdoeland.com
Visiestuk: Dance-opleidingen in Nederland
Dit visiestuk beoogt een beeld te geven waar de kansen en de uitdagingen liggen in het landschap van opleidingen die zich bezig houden met dance. Lees meer ...