denisdoeland.com
Boek | Digitaal Vermogen
De drie kernelementen (kracht, macht en potentie) van het digitale vermogen die het veranderingsproces in een organisatie zonneklaar maken. Check hier ...