denisdoeland.com
Tweede ondersteuningsronde door musicXport.nl gaat van start
Er komt weer een tweede aanvraagronde voor deelname aan/steun door musicXport.nl. De steun is gericht aan bands/artiesten enerzijds en hun managers anderzijds. Bij de eerste groep gaat het om exportbevordering,…