denetik.com
Felaketlerden Korunmak ve İş Sürekliliği için; ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
ISO 22301, kuruluşun maruz kalabileceği ve iş yapmasını engelleyecek olaylardan kurtarmak için bir yönetim sistemini planlamak, oluşturmak, iletmek, izlemek ve sürekliliğini sağlamak üzere gereksinimleri belirlemek üzere oluşturulmuş bir standarttır. ISO 22301, kuruluşun boyutu, organizasyonu ve sektörü açısından bağımsız, bütün kuruluşlara uygulanabilir bir yönetim sistemidir. Kuruluşun belirleyeceği kapsam özgündür ve kuruluşun yapısına, çalışma ortamına ve karmaşıklığına bağlıdır. Niçin