deltaestetica.rs
Istinska lepota | Delta Estetica
Ne volim da govorim o tipovima lepote, jer se vodim time da je onoliko lepota koliko ima ljudi. Ne, ne postoji tip. Istinska lepota je u svakome od nas.