delsjoomradet.se
Yttre Torp – Sjölyckan
Texten nedan är hämtad ur: Hallén, P., Storstadens utmark. Delsjöområdets historia under 10 000 år. Göteborg 2007. Genom en uppgörelse med sina grannar år 1802 fick Stora Torp ge upp ett större omr…