delsjoomradet.se
Sjöbo
Torpet Sjöbo låg under gården Kärralund fram till år 1881 då det övertogs av gården Lilla Torp. Delar av det nuvarande huset härstammar från 1800-talets början. Torpet låg före 1860-talets slut vid…