delsjoomradet.se
Bengtstorpet
Bengt Larsson var den förste torparen på Bengtstorpet. Han hade tidigare varit torpare på Trefligheten (idag kallat Kolmaden) endast ett kort stycke från Bengtstorpet. Torpet började byggas år 1813…