delsjoomradet.se
Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar
På denna sida tillgängliggörs pdf dokument ur Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH) som berör Delsjöområdet. Fastställande av Delsjöområdets gränser: GSH_Protokoll_12nov_1970, Beslut om grän…