delsjoomradet.se
Entré: Skatås
Skatås ligger i Delsjöområdet och är centrum för idrott och sport med många klubbstugor och en stor motionscentral, motionsspår, fotbollsplaner samt många andra aktiviteter. I boken ”U…