delsjoomradet.se
2.25 Topografisk översikt
”Hela den trakt där Göteborg ligger kan karaktäriseras som en omkring ett hundratal meter hög, flack urbergsplatå, som blivit sönderskuren av ett mycket stort antal väl begränsade djupa dalar…