delsjoomradet.se
Område 1: Mellan Björkekärr och Delsjön
BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN Område nr 1 Området begränsas I N av bebyggelsen vid Björkekärr, I Ö av område 6, i S av St. Delsjön och i V av område 2 samt bebyggelsen vid Delsjövägen. N delen av områd…