delsjoomradet.se
Naturöversikt
DELSJÖOMRÅDETS NATUR Inventering utförd 1968 av Martin Werner, Per Wramner INLEDNING UNDERSÖKNINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING På uppdrag av Göteborgs stad pågår i Konsultbyrån GAKO:s regi en serie utr…