delsjoomradet.se
Föreslagna naturreservat inom Göteborgsregionen
Områden föreslagna som naturreservat enligt förslag till Regionplan för Göteborg 1963. areal Risveden reservatet 9.030 ha Interimistiskt fridlysta områden, tilltänkta såsom naturreser…