delsjoomradet.se
Brudaremossens framtida utnyttjande
I samband med planläggningsarbetet har genom arbetsgruppens medverkan, disposi­tion och framtida utformning av Brudaremossen slutgiltigt fastställts. Enligt tidigare av stadsfullmäktige fattat besl…