delsjoomradet.se
2.24 BERGGRUNDSGEOLOGISK ÖVERSIKT
Kartbilaga nr. 2 Av Lars Bergström Föreliggande rapport utgör en översiktlig beskrivning av berggrundsgeologin inom Delsjöreservatets centrala delar. Rekognoseringen har utförts under sammanlagt ci…