delsjoomradet.se
2.23 Byggnadsminnen
Publiceringen av utdrag ur Delsjöutredningen från 1969 fortsätter idag men förslagen till byggnadsminnesförklaring av ett antal byggnader inom eller i kanten av reservatet. Av de byggnader som omnä…