delsjoomradet.se
1.2 Handläggning
1.21 OMFATTNING OCH UPPDELNING Handläggningen av planeringsuppdraget har skett i överensstämmelse med Råd och anvisningar för naturvårdsinventeringar utgivna 1966 av Statens Naturvårdsnämnd. Uppdra…