delsjoomradet.se
Delsjöområdet är ett riksintresse
Delsjöområdet är ett riksintresse för friluftslivet. Gränserna fastställdes våren 2016 enligt kartan nedan, du kan se fler detaljer via Naturvårdsverkets hemsida Skyddad natur. Detta är i dagsläget…