delsjoomradet.se
Vyer över Stora Torp och TV-hustomten
Bygget på f.d. Radio- och TV-hus tomten inledes under försommaren 2014. Under hela byggperioden kommer jag att dokumentera förändringen av landskapet i en serie ”vybilder” från sju punk…