delsjoomradet.se
Öjersjö by
Öjersjö by år 1701; Geometrisk avmätning. Namnet Öjersjö består av mansnamnet Öjar och ryd – alltså röjning. Kanske skedde här en nyodling någon gång under medeltiden. Det tidigaste kända med…