delsjoomradet.se
Hundgraven vid Kolmaden
Nära utslagsplatsen till hål nummer fyra, alldeles i skogsbrynet, står en rest sten. Den minner om den tid då det bedrevs jakt enligt engelsk förebild med av hundar på Stora Torps marker. De gamla …