delsjoomradet.se
Från utmark till stadsdel – Björkekärrs historia
[Denna sida är ännu under uppbyggnad, men en första version av uppbyggnaden av stadsdelen finns tillgänglig här] Under andra världskriget började stadens tjänstemän att skissa på planer för stadens…