delsjoomradet.se
Smögengatan
Namnet Smögengatan kom till 2008 inför den planerade bebyggelsen utmed Torpagatan, namnberedningen gav följande motivering: ”I samband med nybyggnation söder och norr om Torpagatan behövs två…