delsjoomradet.se
Skärhamnsgatan
Granne med Torpakolonin och Östra sjukhuset har ett nytt bostadsområde uppfört av Egnahemsbolaget kommit till kring den nya Skärhamnsgatan. Namnberedningen beslutade om namnet redan 2008 med motive…