delsjoomradet.se
Bostäder vid Smörslottsgatan
Kvarteret Mandolinen uppfördes som personalbostäder åt Östra Sjukhuset 1970 inom det område som tidigare användes av Fräntorpskolonin. Området med kolonilotter började anläggas 1939 och det fanns p…