delsjoomradet.se
Skolbygget vid Härlanda tjärn startar under januari
Det har nu kommit information om ett öppet hus där det skall presenteras information om byggstarten av bostäder och skola utmed Robertshöjds- och Smörslottsgatan. Fastighetskontoret har redan rivit…