delsjoomradet.se
Fornlämning L2019:7544 Hög
Nu finns gravhögen vid Apslätten med i Riksantikvarieämbetets register och synlig via Fornsök. Registreringen av fornlämningen är resultatet av en guidad tur i Delsjöområdet för Stadsmuseets arkeol…