delsjoomradet.se
Ortnamnet Kålltorp
Namn på bebyggelse och platser ute i landskapet omger oss överallt. De flesta kanske inte till vardags tänker på varför en plats fått ett visst namn eller hur gammalt namnet är. Men namnen kan ge o…