delsjoomradet.se
Utmed Öjersjövägen – inventeringen 1968
Området (13) begränsas av bebyggelsen längs Öjersjövägen i N, av den planerade motorvägsringen i Ö och S och av Öjersjövägen i V. Det har relativt dålig kontakt med övriga delar av Delsjöområdet be…