delsjoomradet.se
Kalvkärr – stadssoldaternas hem
När Göteborg fick sina första privilegier under mars månad 1619 etablerades en kår av så kallade stadssoldater, samtliga rekryterades från Sävedals härad där socknarna Örgryte, Partille, Härryda oc…