delsjoomradet.se
Tjuvfiskarna fann foreller
Denna söndag skall vi bege oss tillbaka till 1965 och försöket att i hemlighet plantera ut regnbågsforeller i några av Delsjöområdets mindre sjöar. Det visade sig dock att Göteborgs tjuvfiskare var…