delsjoomradet.se
Göta artilleriregemente med damer besökte Delsjön 1868
I Göteborgs-Postens veckokrönika kunde läsarna den 23 maj 1868 läsa följande. ”Göta artilleriregementes yngre officerare hade i går e.m. anordnat en vacker kavalkad med damer. Kl 5 e.m. samlades å …