delsjoomradet.se
Klubbhus och bollplaner för IFK i Delsjöområdet 1959
IFK Göteborgs anläggning i Delsjöområdet kom till efter att föreningen fått arrende på marken 1959. Innan dess var det föreningen Ryttarkamraterna som hade samma område för sin verksamhet. Inför st…