delsjoomradet.se
Kvarnfallet i Oxled och Strängsmossens damm
”I Oxled minner namnet Kvarnfallet om en kvarn, som en gång funnits vid de gamla betesmarkerna i södra Sävedalen”, det kan man läsa i hembygdsboken ”Den kluvna hällen”.[1] Några sidor längre fram i…