delsjoomradet.se
Kåsjön – inventeringen 1968
Området (nr 11) består av Kåsjön, som är något mindre än St. Delsjön. Sjön ligger i östligaste delen av Delsjöområdet på en höjd av 110 m ö. h. Den omges på alla sidor utom den Ö, där en allmän väg…