delsjoomradet.se
En elg i filtret
Våren 1903 fanns en notis införd i tidningen Göteborgs Aftonblad under rubriken ”En elg i en vattenledningsbassäng vid Delsjön”, vad var det som hänt? ”I onsdags i förra veckan varsnade vattenledni…