delsjoomradet.se
Storslagna planer för Kåsjöbadet 1966
I en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1966 berättades om Partille kommuns storslagna planer för Kåsjöbadet med omgivningar under rubriken ”Kåsjöbadet blir stort fritidsområde med id…