delsjoomradet.se
Utflyktsmålet: Getryggen – Delsjöområdets bästa utsiktsplats
Från Getryggen har du vidsträckt utsikt över Delsjöområdet åt väster och långt ut över Göteborg. På några platser längst i norr går det att se havet i fjärran, men då måste det vara klar sikt. Vild…