delsjoomradet.se
Kring småtjärnarna i nordöst – inventeringen 1968
Området (nr 9) är beläget i Delsjöområdets NÖ del och begränsas i ö av område nr 10 och i V av område nr 8. Det ger ett orört, vilt och naturskönt intryck och uppvisar flera jämförelsevis ursprungl…