delsjoomradet.se
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd i fråga om planen för området vid Härlanda tjärn
Idag är det en dyster dag för alla som tycker om Delsjöområdet. Det kom nämligen ett besked från Mark- och miljööverdomstolen: ”Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark-…