delsjoomradet.se
Bilder från vårvandring kring Skatås12 maj
Dagens vårvandring kring Skatås i samarbete med STF Lerum-Partille lockade som vanligt en skara mycket intresserade deltagare trots hotet om regn. Vi började vid Skatås motionscentral där jag berät…