delsjoomradet.se
Norr om Lilla Delsjön – inventeringen 1968
Delområde 6 i Delsjöutredningen var ett mindre område som i huvudsak omfattade Slättås, alltså norr om Lilla Delsjön och öster om Brudaremossen. Området är beläget N om L. Delsjön och består av en …