delsjoomradet.se
Park- och naturnämnden skall yttra sig om skjutbanor och naturlekplats
Den 4:e februari skall Park- och naturnämndens nya ledamöter samlas för ett möte där det finns två punkter som berör Delsjöområdet. Handling – 22. Göteborgsförslag [742] : Naturlekplats i Ska…